Available courses

Kursen behandlar kartan som medium för representation av geografisk information och som kommunikationsmedium. Kunskaperna kan utnyttjas i all verksamhet där kartor används för att illustrera och beskriva rumsliga företeelser och samband. Kursen består av följande moment:

Kartografi och kartdesign 7,5 hp (Cartography and Cartographic Design) Kartkommunikation, generalisering, klassificering, grafisk teknik, färglära kartdesign, typografi, terrängåtergivning, layout, datorstödd ritteknik, tryckteknik, geodesi, kartprojektioner, koordinatunderlag, GPS-teknik, tematiska kartor, webbkartor, kartjuridik, kartografins historia

Kartframställning 7,5 hp (Map Construction) Självständig, praktiskt inriktad uppgift att framställa en proffesionell karta.


Kursen behandlar kartan som medium för representation av geografisk information och som kommunikationsmedium. Kunskaperna kan utnyttjas i all verksamhet där kartor används för att illustrera och beskriva rumsliga företeelser och samband. Kursen består av följande moment:

Moment 1: Kartografi och kartframställning 7,5 hp

Kartkommunikation, generalisering, färglära, typografi, layout, kartprojektioner, kartjuridik m.m.

Moment 2: Kartprojekt 7,5 hp

Självständig, praktiskt inriktad uppgift att framställa en professionell karta.

 This course deals with theories in science, research methodology and the development of the subject Earth Science. You will learn scientific writing, to conduct a critical review and how to create scientific illustrations and posters. In addition you will conduct a subject specialisation, which focuses on the direction of your planned bachelor thesis. This work should include a thorough literature review and the writing of the introduction of your thesis.

Kursnyckel för inloggning distribueras till antagna vid kursstart. Kontakta ge4019@natgeo.su.se för mer information.

Enrollment key for accessing the course is provided as the course starts. Contact ge4019@natgeo.su.se for more information.

This course embraces the subject of glacial landforms and how these are used to aid reconstructions of glaciers and ice sheets. The emphasis is on understanding the characteristics and formation processes of glacial landforms and geographical analysis of landform distribution and assemblages. Performed landform-based ice sheet reconstructions build on landform distributions mapped from aerial photographs, satellite imagery, digital elevation models (DEM’s), and field investigations. Importance is given to learn how to: (i) prepare a field survey, (ii) conduct a field investigation and (iii) report the project.

If you have any questions, please contact margareta.hansson@natgeo.su.se

Övningar, resurser och aktiviteter i naturgeografi - för campusstudenter.
Lösenord för inloggning distribueras av respektive lärare!

The enrolment key is included in the introductory letter sent via e-mail to students accepted on the course. Please contact tellus1@natgeo.su.se with questions!

This homepage is created for the dissemination of information amongst the MAGIC-DML collaborators